ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

  Превенция на насилието и агресията

Телефонна линия и електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици: 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg

Приложение 1 – Карта на услугите

Приложение 2 – Информация за същността на социалните услуги

Приложение 3 – Добри практики

Приложение 4 – Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации

Сигнал за тормоз – Процедура за действие

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции

Мерки за агресия