ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Електродомакинска техника

Специалност ”Електродомакинска техника” е с 5-годишен срок на обучение,  дневна форма, трета степен на професионална квалификация по професия „Електротехник“  с разширено изучаване на английски език.

 Обучението по тази професия  дава възможност за пълно обвързване на усвояването на теоретичните знания с практически умения. Учениците придобиват компетентности за:

  • Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
  • Ползване на стандартизационни и нормативни документи, на каталози и проспекти;
  • Сервизно обслужване на различна електродомакинска техника;
  • Инсталиране и пускане в експлоатация на различна електродомакинска техника;
  • Консултиране на клиентите относно закупуване, монтаж и експлоатация на електродомакинската техника;
  • Създаване и управление на собствен сервиз за обслужване и ремонт на електродомакинската техника.

Завършилите обучението си по тази професия могат да работят в:

  • Сервизи за гаранционно обслужване и ремонт на електродомакинската техника;
  • Фирми, производители или вносители на електродомакинската техника;
  • Магазини за продажба и гаранционно обслужване на електродомакинската техника;
  • Собствен сервиз за обслужване и ремонт на електродомакинската техника.