ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

История

Училището е основано през 1975 год. с решение на МС на Република България като Техникум по добив и обработка на мрамор и първоначално подготвя кадри за минно-добивната промишленост.

   На 15 май 2003 год. техникумът е преименуван в Професионална техническа гимназия.

  Откликвайки на нуждите на икономиката в общината и тенденциите на съвременното развитие,през годините се променят и специалностите в ПТГ и днес тя дава перспективи  по професии, търсени на пазара на труда.

Обучението се провежда по учебни планове,съответстващи на най-новите изисквания в областта на техниката и технологиите.

Специалностите,по които се обучават учениците в ПТГ предлагат:

– Добра общообразователна подготовка;

– Професионална подготовка в областта на компютърните и информационните технологии;

– Подготовка в областта на програмирането и работа с програмни продукти;

– Теоретична и практическа подготовка за асемблиране на компютърна система и възможност за ползване на специализиран софтуер;

– Практическа подготовка за изработване и ремонт на електронни устройства;

– Професионална подготовка в областта на комуникационните системи и радио-телевизионната техника;

– Теоретична и практическа подготовка в сферата на икономиката;

– Професионални знания за работа с техническа и технологична документация;

– Чуждоезиково обучение;

 

– формиране на професионално образование,гъвкаво ориентирано към пазара на труда в общината и региона;

– осигуряване на добра подготовка на учениците с възможности за професионална реализация и продължаване на образованието във висши учебни заведения.