ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Занимания по интереси

Приобщаващо образование

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

 

Групи по занимания по интереси в Професионална техническа гимназия за учебната 2021/2022 година и техните ръководители, както следва:

      1.Клуб „Коафьор“ , ръководител Снежана Георгиева Динкова,учител по история и цивилизации;

  1. Клуб „Разработване на бизнес проект“, ръководител Цветелина Евгениева Камбурова, учител професионално направление.
  2. Клуб „Барман-сервитьор“, ръководител Сийка Трендафилова , учител професионално направление.