ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

За нас

Професионална техническа гимназия, гр.Сандански е средно учебно заведение с 46-годишна история и традиции в подготовката на средни специалисти в областта на компютърните технологии и електроника, икономика и машиностроене.

Училището е основано през 1975 год. с решение на МС на Република България като Техникум по добив и обработка на мрамор и първоначално подготвя кадри за минно-добивната промишленост.

На 15 май 2003 год. техникумът е преименуван в Професионална техническа гимназия.

Откликвайки на нуждите на икономиката в общината и тенденциите на съвременното развитие,през годините се променят и специалностите в ПТГ и днес тя дава перспектива на децата от региона.

Обучението се провежда по учебни планове, съответстващи на най-новите изисквания в областта на техниката и технологиите.