ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Прием

Преместване на ученици през учебната 2021-2022г.

Свободни места по специалности и класове:

  •         8   клас, специалост "Металообработващи машини "- 10 свободни  места;
  •         8 клас, специалност " Машини и ситеми с ЦПУ"- 12  свободни места;
  •         9 клас, специалност "Металообработващи машини" - 12 свободни места;
  •         9 клас, специалост " Машини и системи с ЦПУ" -14 свободни места;
  •        10 клас, специалност "Металообработващи машини" -11 свободни места;
  •        11 клас , специалност "Компютърна техника и технологии"- 5 свобдни места;
  •        11 клас , специалност "Електродомакинска техника"-    6 свободни места ;
  •        12 клас, специалност " Икономика и мениджмънт"-   11  свободни места;
  •        12 клас, специалност " машини и системи с ЦПУ" - 14 свободни места;

Преместването на учениците през цялата учебна 2021-2022г.  се осъществява  съгласно ПДУ и Глава пета от Наредба 10  от 2016г -