ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Прием

Прием за учебната 2024/2025 година по:

 • Специалност "Електродомакинска техника" - 26 места
 • Специалност "Промишлена електроника" - 13 места
 • Специалност "Машини и системи с ЦПУ" - 13 места

Свободни места по специалности и класове за учебната 2023/2024:

 •         8 клас, специалост "Машини и системи с ЦПУ "- 4 свободни  места;
 •         8 клас, специалност " Електродомакинска техника"- 4  свободни места;
 •         9 клас, специалност "Металообработващи машини" - 9 свободни места;
 •         9 клас, специалост " Електродомакинска техника" -10 свободни места;
 •        10 клас, специалност "Металообработващи машини" -13 свободни места;
 •        10 клас , специалност "Машини и системи  с ЦПУ"- 13 свобдни места;
 •        11 клас , специалност "Машини и системи с ЦПУ"- 9 свободни места ;
 •        12 клас, специалност "Металообработващи машини"-  14 свободни места;

Преместването на учениците през цялата учебна 2023-2024г.  се осъществява  съгласно ПДУ и Глава пета от Наредба 10  от 2016г.