ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Прием

Свободни места по специалности и класове за учебната 2022/2023:

  •         8   клас, специалост "Металообработващи машини "- 10 свободни  места;
  •         8 клас, специалност " Електродомакинска техника"- 8  свободни места;
  •         9 клас, специалност "Металообработващи машини" - 10 свободни места;
  •         9 клас, специалост " Машини и системи с ЦПУ" -12 свободни места;
  •        10 клас, специалност "Металообработващи машини" -12 свободни места;
  •        10 клас , специалност "Машини и системи  с ЦПУ"- 14 свобдни места;
  •        11 клас , специалност "Металообработващи машини"-   11 свободни места ;
  •        12 клас, специалност " Компютърна техника и технологии"-   4  свободни места;
  •        12 клас, специалност " Електродомакинска техника" - 6 свободни места;

Преместването на учениците през цялата учебна 2022-2023г.  се осъществява  съгласно ПДУ и Глава пета от Наредба 10  от 2016г.