ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Културните институции като образователна среда

   

    През учебната 2021/2022г  Професионална техническа гимназия  ще реализира дейност по НП " Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул " Културните институции като образователна среда"

    Настоящият проект обхваща учениците от първи гимназиялен етап  в Професионална техническа гимназия.

  Учениците ще имат възможност да проведат учебни часове от задължителната подготовка по история и цивилизации, свързани с  епохата на Възраждането и „Нова и най-нова история“

   Целта на проекта е да се осигури равен достъп до образование  и да се повиши качеството на образователния проце, чрез осигуряване на възможности за използване на музеите като образователна среда.  Посещенията  и уроците в музея не само ще допълват знанията на учениците за епохата на Възраждането, но ще изграждат интерес към изкуството, историята, науката, ще  насърчават активното учене на учениците , ще повишава критичното и анлитично им  мислене .

.  Чрез интегриране действията на различните институции, които имат влияние върху развитието на учениците ще се предоставят възможности за по-добро усвояване на учебния материал, за разширяване на кръгозора, за информирано поведение в социална среда, а също и за забавление.

  Популяризирането на проекта ще се реализира чрез презентиране на дейностите от учениците  и организирането  на експозиция от снимки в сградата на гимназията.

Дейностите по проекта дават възможност за използване на атрактивни, интерактивни и иновационни методи на взаимодействие. Осъществяването на образователен процес в извънучилищни условия ще осигури възможности за учене, чрез преживяване. Музейната среда предоставя условия за онагледяване и  за „разиграване” на образователни ситуации в степен, която не е изпълнима в училищна среда.