ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Специалност: Машини и системи с ЦПУ

Машинен техник

Специалност: Машини и системи с ЦПУ

Професионално направление: Машиностроене, металообработване и металургия

  • Разширено изучаване на английски език
  • Срок на обучение: 5 години
  • Степен на образование: средно
  • Степен на професионална квалификация: трета

Балообразуване: удвоена оценка от НВО по Български език и литература и Математика; оценките от Свидетелството за основно образование по Информационни технологии и География и икономика

Какво ще учим? – Работа с металорежещи машини; Техническо чертане в машиностроенето; Материали и заготовки; Техническа механика; Металорежещи машини и инструменти; Програмиране и проектиране; Измервателна лаборатория

Реализация: Възможност за работа във фирми с машини с цифрово-програмно управление; Реализация във всички фирми, работещи в сферата на металообработването, автоматизацията, програмирането и проектирането на изделия от метал, дърво, пластмаса и др.