ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Дневна форма на обучение

Дневната форма на обучение се организира в  паралелки или групи в учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети.

В дневната форма на обучение се включват и дейностите по полудневната организация на учебния ден, спортните дейности и часа на класа.