ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

НП "Професионално образование и обучение"

Професионална техническа гимназия  ще модернизира материално - техническата си база, след като спечели проект по Национална програма „Професионално образование и обучение“. С получената сума училището ще закупи машина с цифрово-програмно управление от най-ново поколение, която ще е единствената на територията на община Сандански - CNC Струг Модел Т200 и ще се направи частичен ремонт, който да осигури съвременен облик на учебната работилница.

От закупената машина ще се възползват учениците от специалност „Машини и системи с ЦПУ“ и „Металообработващи машини“.

Училището има дългогодишен опит по подготвянето на кадри в областта на Машиностроенето, металообработването и металургията. Изградило е партньорски връзка с фирми на територията на Община Сандански. Като една от фирмите, собственост на предприемача Тодор Аронов е партньор на училището по проекта и участва в него със съфинансиране на стойност 10 %. Ще подсигури и работни места за 24 ученика, които за времето на проекта ще провеждат учебната и производствената практика в реална работна среда.