ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

Професионална техническа гимназия  ще изгради модерен и функционален езиков кабинет, който да подобри образователния процес и да предостави съвременни възможности за обучение на учениците в областта на езиковото обучение. Средства са предоставени от Национална програма „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“.