ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Еразъм +

  През учебната 2020/2021г. Професионална техническа гимназия успешно реализира дейностите по два проекта по програма Еразъм +:

  1. Проект №2020-1-BG01-KA102-078283 по Програма „Еразъм +“, сектор „ Професионално образование и обучение“;
  2. Проект №2019-1-BG01-KA102-061795 по Програма „Еразъм +“, сектор „ Професионално образование и обучение“

 

Участниците в двата проекта са  провели  своята работна практика в рамките на три работни седмици в град Сарагоса, Испания във фирми, свързани с професионалната им ориентация. По време на практиката са  се запознали с природни, географски и културни забележителности на град Сарагоса и околността.

Всички участници в  проекта са успешно завършили предварителната подготовка и практиката в чужбина със Сертификат EUROPASS MOBILITY;

 Усвоените нови  знания, умения и квалификации,  ще допренесат за  персоналното им развитие, адаптивността им и  реализицията им  на Европейския трудов пазар.

 

https://drive.google.com/drive/folders/1mkhHF2Wy8kH9fE0W_Ve9Lm_e54FRwoDLСнимки от мобилността -