ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Материална база

Училището разполага с :

  • 11 класни стаи;
  • 2 компютърни зали;  
  • 3 кабинета по професионална подготвка ;
  • учебна работилница с обособени зали за провеждане на часовете по професионална подготовка;
  • закрит физкултурен салон с обособени съблекални;
  • открита спортна площадка;
  • 1 актова зала;

 

 Всички класни стаи и  кабинети са оборудвани с необходимата техника. Училището е обезпечено с персонални и преносими компютри, принтери, копирни машини, мултифункционални устройства, мултимедийни проектори, интерактивни дъски и учебно-технически средства за провеждане на лабораторни упражнения по физика, география, химия и биология. С цел осигуряване безопасността на учениците,  в сградата на училището се  осъществява  непрекъснато видеонаблюдение.