ПТГ Сандански

Професионална техническа гимназия

Основно меню

Професионална техническа гимназия, гр.Сандански е средно учебно заведение с 46-годишна история и традиции в подготовката на средни специалисти в областта на компютърните технологии и електроника, икономика и машиностроене.

Училището е основано през 1975 год. с решение на МС на Република България като Техникум по добив и обработка на мрамор и първоначално подготвя кадри за минно-добивната промишленост.

На 15 май 2003 год. техникумът е преименуван в Професионална техническа гимназия.

Откликвайки на нуждите на икономиката в общината и тенденциите на съвременното развитие,през годините се променят и специалностите в ПТГ и днес тя дава перспектива на децата от региона.

Обучението се провежда по учебни планове, съответстващи на най-новите изисквания в областта на техниката и технологиите. 

Актуални новини
Специалности
За училището
За нас - ПГТ - Сандански
Професионална техническа гимназия, гр.Сандански е средно учебно заведение с 46-годишна история и традиции в подготовката на средни специалисти в областта на компютърните технологии и електроника, икономика и машиностроене. Училището е основано през 1975 год. с решение на МС на Република България ...
Металообработващи машини
Металообработващи машини - ПГТ - Сандански
Машинен монтьор Специалност: Металообработващи машини Професионално направление: Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език Срок на обучение: 5 години Степен на образование: средно Степен на професионална квалификация: трета Балообразуване: удвоена оценка от НВО по Български ...
Машини и системи с ЦПУ
Машини и системи с ЦПУ - ПГТ - Сандански
Машинен техник Специалност: Машини и системи с ЦПУ Професионално направление: Машиностроене, металообработване и металургия Разширено изучаване на английски език Срок на обучение: 5 години Степен на образование: средно Степен на професионална квалификация: трета Балообразуване: удвоена ...
Компютърна техника и технологии
Компютърна техника и технологии - ПГТ - Сандански
Техник на компютърни системи Специалност: Компютърна техника и технологии Професионално направление: Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника Разширено изучаване на английски език Срок на обучение: 5 години Степен на образование: средно Степен на професионална ...