ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Графици

Прикачени документи

График за провеждане на часовете по спортни дейности за втория срок-учебна 2022/2023
График за провеждане на класните работи през втория учебен срок на учебната 2022/2023
График за дежурство на учителите за учебната 2022/2023г. за втория учебен срок
График за провеждане на контролните работи през втория учебен срок на учебната 2022/2023
График за провеждане на консултации по учебните предмети за втория учебен срок на учебната 2022/2023
График за провеждане на ДЧК през втория учебен срок
График за провеждане на ДЧК през първия учебен срок на учебната 2022/2023
График за провеждане на консултации по учебните предмети за първия учебен срок на учебната 2022/2023
График за провеждане на класните работи през първия учебен срок на учебната 2022/2023
График за провеждане на контролните работи през първия учебен срок на учебната 2022/2023
График за провеждане на часовете по спортни дейности за първи срок-учебна 2022/2023