ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

  Продължава обучението в електронна среда!

    На основание на Заповед № РД0 1856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, Заповед № РД09 3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието, и Препоръка, изх. № 11 35/29.10.2021 г., на директора на Регионална здравна инспекция Благоевград, се продължава изцяло обучението от разстояние в електронна среда за период от една седмица  от 01.11.2021 г. до 05.11.2021 г., включително, за учениците от общините Сандански и Кресна, в които заболяемостта продължава да е твърде висока,над 750 на 100 000 население.

Можете де се запознаете със заповедите на страницата ни "Обучение в електронна среда"