ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Програма „Еразъм +“

Успешно приключиха дейностите по проектите по програма „Еразъм+“.

Двете групи ученици, заедно с трима придружаващи учители, които заминаха на производствена практика в гр. Сарагоса, Испания, се завърнаха на 23.07.2021г. в родината си.

Учениците от X и XII клас, специалност „Компютърна техника и технологии“, които участваха в проект №2019-1-BG01-KA102-061795, КД1: Мобилност за ученици и персонал в ПОО под името „Нови знания и насоки в професията – гаранция за професионален успех“ развиха умения и компетенции в областта на компютърната техника и технологии. Участниците бяха въвлечени в практическо обучение в реална работна среда, посредством което те добиха нови умения в професията си.

Учениците от XI клас, специалност „Икономика и мениджмънт“ и „Машини и системи с ЦПУ“, които участваха в проект „Нови хоризонти в професията – гаранция за успех“ под номер: 2020-1-BG01-KA102-078283 по КД 1: Мобилност за ученици и персонал в ПОО по програма „Еразъм+“, проведоха практическото си обучение в реална работна среда и беше проведена и изпълнявана в местни приемни фирми, където учениците упражниха работни задания, по предварително изготвена програма и върху тематиките, които изучават в училище, с цел надграждането на знания и усвояване на нови и допълнителни практически умения в професията.

Освен емоции и приятни спомени, всички ученици, участвали в мобилностите по програма „Еразъм +“, получиха документ Европас Мобилност и сертификат за участие в международно обучение.