ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Прием на ученици в 8 - ми клас за учебната 2023/2024 година след четвърто класиране

На основание  Заповед № РД09-891/24.04.2023 година на министъра на образованието и науката, ПТГ обявява 

свободи места след четвърти етап на държавен план-прием за VIII клас на учебната 2023/2024 г. по следните специалности:

  • Машини и системи с цифрово-програмно управление - 5 бр.
  • Електродомакинска техника - 9 бр.

 

Подаване на документи за участие в класиране (заявление): от 17.08.2023 г. до 22.08.2023 г.вкл. до 16.30 часа в канцеларията на училището.

Обявяване на класирането  на 23.08.2023 г.

Записване на 24.08.2023 г.

Класирани ученици: