ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

    ВАЖНО

    На  основание на Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, Заповед № РД-09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието, и Препоръка, изх. № 11-31/22.10.2021 г., на директора на Регионална здравна инспекция – Благоевград, се преустановяват изцяло присъствените учебни занятия и се преминава в обучение от разстояние в електронна среда за периода от 25.10.2021 г. до 29.10.2021 г., включително, за учениците от общините Сандански и Кресна, в които е достигната заболяемост над 750 на 100 000 население. Подробна информация можете да намерите на страницата  ни "Обучение  в електронна среда".