ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Изберете нас и ви гарантираме:
• Професия след завършване на 12 клас;
• Провеждане на производствените практики в реална работна среда;
• Спокойна среда, в която да се обучавате;
• Професионална реализация веднага след завършване на средното образование;
• Висока стипендия за всички обучаващи се.