ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

 

Във връзка със  Заповед № РД-09-1256/21.01.2022г. на министъра на образованието и съобразно Правилата за организиране и провеждане на образователен процес в условията на COVID – 19 през учебната 2021/2022г. в Професионална техническа гимназия, утвърдени със Заповед № 416 /14.09.2021г. на Директора на ПТГ се прави следната организация на учебния процес:

    Преустановяване на присъствения образователен процес от 24.01.2022г., до 28.02.2022г., включително.

  Обучението на учениците ще се осъществява в електронна среда чрез платформата Тиймс, съобразно Правилата за организиране и провеждане на образователен процес в условията на COVID – 19 през учебната 2021/2022г. в Професионална техническа гимназия, утвърдени със Заповед № 416 /14.09.2021г. на Директора на ПТГ и  ЗАПОВЕД № 81/ 05.11.2021г. на директора на ПТГ, определящ организация на учебния ден!