ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

ЗДИППК

 Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022  г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)

 

  Модели за провеждане на задължителен държавен зрелостен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование. Моделите имат за цел да представят систематизирано и достъпно начините на провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация и са оформени във формат, подходящ за ученици и техните родители, които следва да направят своя информиран избор:

Вариант 1: Писмена работа по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);

Вариант 2: Писмен тест по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);

Вариант 3: Защита на дипломен проект в теоретичната част и защита на дипломен проект в практическата част.