ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

ЗДИППК

 Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022  г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)

 

Дати за провеждане на държавните изпити – част по практика на професията и специалността, за  XII клас за придобиване  втора или трета степен на професионална квалификация и срокове за подаване на заявления за учебната 2022/2023 г.

Сесия

Срок за подаване на заявления

Дата на изпита

януари

 

20.12.2022 г.

 

теория: 20.01.2023г.; 

практика: 24.01.2023 г.; 25.01.2023г.

май – юни

 

06.02. – 21.02.2023 г.

 

Теория: 23.05.2023г.; 

Практика:29.05.2023 г.; 30.05.2023 г.

31.05.2023г.

 август – септември

 26.06. – 07.07.2023 г.

 

Теория: 25.08.2023г.; 

Практика: 30.08.2023 г.; 31.08.203г.

01.09.2023г.

начален час

 на изпитите по теория и   

 практика 8:30 часа.

 

 

 

Заявление ДЗИ и ЗДИППК

Място за провеждане на изпита по практика - училищния корпус.

Срок и място за оповестяване на резултатите: 

сесия май-юни: - до 09.06.2023г. в Професионална техническа гимназия, кабинет ЗДУД;

сесия август - септември -  до 08.09.2023г. в Професионална техническа гимназия, кабинет ЗДУД;

 

  Модели за провеждане на задължителен държавен зрелостен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование. Моделите имат за цел да представят систематизирано и достъпно начините на провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация и са оформени във формат, подходящ за ученици и техните родители, които следва да направят своя информиран избор:

Вариант 1: Писмена работа по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);

Вариант 2: Писмен тест по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);

Вариант 3: Защита на дипломен проект в теоретичната част и защита на дипломен проект в практическата част.


 • НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
  (обн., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.,..., бр. 43 от 13.05.2020 г., в сила от 13.05.2020 г.) (публ. 14.05.2020 г., акт 24.09.2020 г.)

  Национални изпитни програми:

 •  професия: Машинен техник/специалност: Машини и системи с ЦПУ:https://www.mon.bg/bg/100856

 • професия : Машинен монтьор/ специалност: Металообработващи машини:https://www.mon.bg/bg/100856
 • професия : Икономист/специалност: Икономика и мениджмънт: https://www.mon.bg/bg/100852
 • професия: Електротехник/специалност: Електродомакинска техника:https://www.mon.bg/bg/100882
 • професия: Техник на компютърни системи/Специалност: Компютърна техника и технологии:https://www.mon.bg/bg/100905 
 • Дати за провеждане на държавните изпити – част по практика на професията и специалността, за X, XI или XII клас за придобиване първа, втора или трета степен на професионална квалификация и срокове за подаване на заявления за учебната 2022/2023 г.