ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Национално външно оценяване

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и/или за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас    – 02 – 18.02. 2022 г.

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО – до 10.06.2022 г.

Дати на провеждане:

Български език  и литература – 14 юни 2022 г., начало 09,00 часа 

Математика – 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа 

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото 

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.

Оценяване на изпитните работи от НВО   – 17 – 26.06. 2022 г.

Обявяване на резултатите от НВО    – до 28.06.2022 г.

Модели на НВО за X клас

2020–2021 учебна година

1. Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2020-2021 година

2. Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2020-2021 година

3. Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2020-2021 година

4. Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компентентности в X клас за учебната 2020-2021 година


2019–2020 учебна година 

1. Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2019–2020 година 

2. Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2019–2020 година 

3. Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2019–2020 година 

4. Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компентентности в X клас за учебната 2019–2020 година