ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Национално външно оценяване

 Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)

 

Дати за провеждане на националните външни оценявания:


 • Български език и литература:

  13 юни 2023 г., начало 11:00 часа
 • Математика:

  16 юни 2023 г., начало 11:00 часа
 • Чужд език /по желание на ученика/:

  14 юни 2023 г., начало 11:00 часа
 • Дигитални компетентности /по желание на ученика/ - в определен от гимназията ден в периода:

  19 юни 2023 г., начало 08:30 часа и 14:30 часа

 

Срок за подаване на заявления за явяване на НВО по желание -


Чужд език и/или Дигитални компетентности:


 • от 01.02.2023 г. до 17.02. 2023 г.

 

 

Модели на НВО за X клас

2020–2021 учебна година

1. Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2020-2021 година

2. Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2020-2021 година

3. Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2020-2021 година

4. Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компентентности в X клас за учебната 2020-2021 година


2019–2020 учебна година 

1. Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2019–2020 година 

2. Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2019–2020 година 

3. Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2019–2020 година 

4. Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компентентности в X клас за учебната 2019–2020 година