ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Национално външно оценяване

 Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)

Документи НВО:

Заявление за НВО 10 клас - Чужд език 2021/2022 г.
Заявление за НВО 10 клас - ИТ 2021/2022 г.
Инструктаж на ученика БЕЛ Мат. НВО 10 кл. 2021/2022 г.
Инструктаж на ученика Чужд език НВО 10 кл. 2021/2022 г.
Инструктаж на ученика ИТ НВО 10 кл. 2021/2022 г.
Инструктаж на квестора БЕЛ Мат. НВО 10 кл. 2021/2022 г.
Инструктаж на квестора Чужд език НВО 10 кл. 2021/2022 г.
Инструктаж на квестора ИТ НВО 10 кл. 2021/2022 г.
Правила за информационна сигурност НВО Информационни технологии 10 клас 2021/2022 г.
Правила за информационна сигурност НВО 10 клас 2021/2022 г.
Заповед дати и график за НВО 10 клас учебна 2021/2022 год.

Модели на НВО за X клас

2020–2021 учебна година

1. Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2020-2021 година

2. Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2020-2021 година

3. Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2020-2021 година

4. Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компентентности в X клас за учебната 2020-2021 година


2019–2020 учебна година 

1. Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2019–2020 година 

2. Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2019–2020 година 

3. Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2019–2020 година 

4. Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компентентности в X клас за учебната 2019–2020 година