ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Държавни зрелостни изпити

 

                                                 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (12 клас)

 

  МАЙСКА СЕСИЯ

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити

 

Български език и литература   -  19 май 2023 г., начало 08.30 часа

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)             - 23 май 2023 г., начало 08.30 часа

ДЗИ по желание на ученика      - в периода 26 май - 31 май 2023 г.

Срок за обявяване на резултатите от ДЗИ - до 09.06.2023 г.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 6.02 – 21.02.2023 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате
  • до 18.05.2023 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ (по електронен път)

 

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити

Български език и литература  -  24 август 2023 г., начало 08.30 часа

Втори ДЗИ                               -  25 август 2023 г., начало 08.30 часа

ДЗИ по желание на ученика     - в периода 28 август - 01  септември 2023 г.

Срок за обявяване на резултатите от ДЗИ - до 08.09.2023 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 27.06 – 08 .07.2023 г. – подаване на заявления (по образец) за допускане до държавни зрелостни изпити в училището, в което се обучавате
  • до 23.08.2023 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

 

Заповед за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2022/2023 година

https://www.mon.bg/upload/32929/zap4063_grafik-DZI_01092022.pdf

Заповед №РД09-4060/30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

https://www.mon.bg/upload/32932/zap4060_DI-prof_01092022.pdf

НАРЕДБА №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

https://www.mon.bg/upload/31300/izmNaredba11-ocenjavane_17062022.pdf

Полезни връзки:

https://ruo-blg.bg/%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8-2020/