ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Държавни зрелостни изпити

 

    Срок за подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки: 03.02.2022 г. – 18.02.2022 г.

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

18 май 2022 г.,  начало: 08:30 часа

ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

20 май 2022 г., начало:08:30 часа

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 26 май – 3 юни 2022 г.

Важни срокове:

Подаване на заявленията на зрелостниците за допускане до ДЗИ 
от  03.02.2022  до 18.02.2022

Подаване на заявления от желаещите за промяна на оценката по предмет-до 26.04.2022

Приключване на учебната година за зрелостниците 
– 12.05.2022

Полагане на изпити за промяна на оценка по учебен предмет съгласно изискванията на Наредба № 11/2016 г.- до  16.05.2022

Получаване на служебни бележки 
за явяване на ДЗИ – до 17.05.2022

Обявяване на списъци с разпределение 
на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 17.05.2022

Запознаване на зрелостниците с резултатите от ДЗИ – 12.06.2022

Полезни връзки:

https://www.mon.bg/bg/101027