ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Държавни зрелостни изпити

 

                                                 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (12 клас)

 

  МАЙСКА СЕСИЯ

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити

 

Български език и литература   -  17 май 2024 г., начало 08.30 часа

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)             - 20 май 2024 г., начало 08.30 часа

ДЗИ по желание на ученика      - в периода 22 май - 31 май 2024 г.

Срок за обявяване на резултатите от ДЗИ - до 07.06.2024 г.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 6.02 – 21.02.2024 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате
  • до 16.05.2024 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ (по електронен път)

 

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити

Български език и литература  -  22 август 2024 г., начало 08.30 часа

Втори ДЗИ                               -  23 август 2024 г., начало 08.30 часа

ДЗИ по желание на ученика     - в периода 26 август - 30 август 2024 г.

Срок за обявяване на резултатите от ДЗИ - до 05.09.2024 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 26.06 – 11 .07.2024 г. – подаване на заявления (по образец) за допускане до държавни зрелостни изпити в училището, в което се обучавате
  • до 21.08.2024 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

 

НАРЕДБА №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

https://www.mon.bg/upload/31300/izmNaredba11-ocenjavane_17062022.pdf