ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Работа в условията на COVID-19

Прикачени документи

Насоки за действия в условията на извънредна епидемична обстановка -Заповед №РД09-4756/30.11.2021
Заповед на МЗ№РД09-4814/03.12.2021г. за изменение на Насоки за действие по време на противоепидемична обстановка
Заповед на МОН №РД09-4614/24.11.2021г. за утвърждаване на насоки за обучение и действие в извънредната епидемична обстанов
Актуализирани Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата
Насоки за обучение и действия, съгласно Заповед на МОН №РД09-4247/08.11.2021 и Заповед на МЗ№РД-01-911/08.11.2021
Инструктаж -учители
Насоки за работа и действие в условие на Ковид 19
План за работа и действие в условията на Ковид 19
Безопасност в мрежата
ПРЕПОРЪКИ относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда
ПРАВИЛА-за-обучение-в-електронна-среда
Инструктаж-ученици
Инструктаж-помощен-персонал-COVID-19
Инструктаж-мед.-лице-COVID-19
Заповед-забрана-достъп-на-външни-лица-COVID