ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Преподавателски колектив

 1.  Цветелина Камбурова- Директор на Професионална техническа гимназия;
 2. Валентина Георгиева - Заместник - директор по УД; 
 3. Юлия Кръстева - Педагогически съветник;
 4. Абена Алчакова - Горова - - Български език и литература;
 5. Валентина Бикова - Български език и литература;
 6. Василка Богоева - Английски език; Френски език;
 7. Бистра Арнаудова - Английски език;
 8. Величка Парушева - Математика; 
 9. Снежана Динкова - История и цивилизации; Философски цикъл;
 10. Лидия Серафимова - География и икономика;
 11. Мая Илиева - Биология и здравно образование; Химия и опазване на околната среда;
 12. Мария Донкова - Физика и астрономия; Информационни технологии;
 13. Илия Киров - Физическо възпитание и спорт;
 14. Кирил Бисерков - Професионална подготовка;
 15. Методи Алексиев - Професионална подготовка;
 16. Сийка Трендафилова -  Професионална подготовка;
 17. Христо Гутев - Професионална подготовка