ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Специалност: Компютърна техника и технологии

Техник на компютърни системи

Специалност: Компютърна техника и технологии

Професионално направление: Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

  • Разширено изучаване на английски език
  • Срок на обучение: 5 години
  • Степен на образование: средно
  • Степен на професионална квалификация: трета

Балообразуване: удвоена оценка от НВО по Български език и литература и Математика; оценките от Свидетелството за основно образование по Информационни технологии и География и икономика.

Какво ще учим? – Обучението по специалността дава професионални компетенции за инсталиране на системен и специализиран софтуер за работа на компютърна система според нейната конфигурация, инсталиране приложен софтуер според изискванията на клиента, предаване на компютърната система в завършен вид, тестване, диагностициране и отстраняване проблеми и дефекти в компютърните системи и периферните устройства и други.

Учениците получават комплексна подготовка в двете направления – хардуер и софтуер, което им дава възможност да бъдат активни участници в компютъризацията на всички отрасли-туризъм, транспорт, комуникации, банково дело и други.

  • Професионална подготовка в областта на компютърните и информационните технологии;
  • Работа с програмни продкти в областта на електрониката;
  • Теоретична и практическа подготовка за асемблиране на компютърна система;
  • Възможност за ползване на специализиран софтуер;

Реализация:

  • Възможност за реализация в частни и държавни предприятия и фирми в областта на телекомуникациите и компютърните технологии;

Прикачени документи

Типов учебен план