ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

 

 

Специалността „Икономика и мениджмънт“ е с 5-годишен срок на обучение,  дневна форма, трета степен на професионална квалификация по професия „Икономист“  с разширено изучаване на английски език.

Обучаваните по тази специалност придобиват умения:

  • да извършват общи управленски дейности;
  • да ръководят собствена фирма;
  • да бъдат ръководители на отдели и направления в малки и средни предприятия и да работят като специалисти в големи компании;
  • да определят стратегии и да упраляват други хора, като ги мотивират за постигане на целите на организацията;
  • да извършват сложни бизнес анализи;
  • да познават микро- и макро­икономическите процеси и да бъдат в състояние да адаптират дейността си спрямо изискванията на бизнес средата, за да поддържат и развиват конкурентността на организацията;
  • да познават отблизо дейността на различни функционални области: маркетинг, финанси, човешки ресурси, производство и др.