ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

 

Прием на ученици след завършване на основно образование за учебната 2022/2023 г.

* Изисква се медицинско удостоверение с регистрационен номер към документите за кандидатстване. То се издава от личния лекар. При кандидатстване се прилага сканираното медицинско удостоверение, при записване в училището се представя оригиналът. 

Машинен монтьор:

⇒ Специалност: Металообработващи машини

⇒ Професионално направление: 

⇒ Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

⇒ Срок на обучение: 5 години
⇒ Степен на образование: средно
⇒ Степен на професионална квалификация: втора

⇒ Балообразуване: удвоена оценка от НВО по Български език и литература и Математика; оценките от Свидетелството за основно образование по Информационни технологии и География и икономика

⇒ Какво ще учим? – Сглобяване и ремонт на възли и съединения в металообработващите машини; Заваряване на метали; Работа с технологична документация; Диагностика, хидравлика и пневматика на металообработващите машини; Шлосерски инструменти

⇒ Реализация: Възможност за работа в сферата на машиностроенето, сглобяването и ремонта на машини и съоръжения; Реализация в автомобилостроенето, ремонт на автомобили и металорежещи машини

 

Електромонтьор

 

⇒ Специалност: Електродомакинска техника

⇒ Професионално направление: 

⇒ Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

⇒ Срок на обучение: 5 години
⇒ Степен на образование: средно
⇒ Степен на професионална квалификация: втора

⇒ Балообразуване: удвоена оценка от НВО по Български език и литература и Математика; оценките от Свидетелството за основно образование по Информационни технологии и География и икономика

⇒ Какво ще учим?

  • Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
  • Ползване на стандартизационни и нормативни документи, на каталози и проспекти;
  • Сервизно обслужване на различна електродомакинска техника;
  • Инсталиране и пускане в експлоатация на различна електродомакинска техника;
  • Консултиране на клиентите относно закупуване, монтаж и експлоатация на електродомакинската техника;
  • Създаване и управление на собствен сервиз за обслужване и ремонт на електродомакинската техника.

 

⇒ Реализация: Специалността  дава на обучаемите необходимите знания и практически умения за работа в областта на инсталирането, поддръжката и ремонта на различни видове електродомакински уреди. 

Завършилите обучението си по тази професия могат да работят в:

  • Сервизи за гаранционно обслужване и ремонт на електродомакинската техника;
  • Фирми, производители или вносители на електродомакинската техника;
  • Магазини за продажба и гаранционно обслужване на електродомакинската техника;
  • Собствен сервиз за обслужване и ремонт на електродомакинската техника.

 

    График на дейностите за прием 2022 г. след седми клас

 Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от             01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2022 г.

 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12 юли 2022 г.

 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на   заявление за участие във втори етап на класиране

13 - 15 юли 2022 г.

 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2022 г.

 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

21 - 22 юли 2022 г.

 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на   класиране

25 юли 2022 г.

 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2022 г.

 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2022 г.

 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

01 - 02 август 2022 г.

 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на   класиране

до 03 август 2022