ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

 

В Професионалнатехническа гимназия има свободни места за прием в 8 ми клас за учебната 2022/2023г., след третия етап на класиране   по специалностите:

 1. Металообработващи машини;
 2. Електродомакинска техника;

Попълването на свободните места след трети етап на класиране в Професионална техническа гимназия  ще се проведе по график, утвърден от директора на училището.

Документи се подават всеки ден, считано от 04.08.2022г.до 07.09.2022г.,включително в канцеларията на Професионална техническа гимназия.

Класиране на учениците: 08.09.2022г.

Записване на учениците: от 08.09.2022г. до 10.09.2022г., включително;                                                                                                

Необходими документи за участие в класирането:

 1. Заявление до директора,
 2. Оригинала на свидетелството за завършено основно образование;
 3. Медицинско свидетелство за здравословното им състояние;

 

 

Специалност: Металообработващи машини

 

⇒ Професия: Машинен монтьор

⇒ Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

⇒ Срок на обучение: 5 години
⇒ Степен на образование: средно
⇒ Степен на професионална квалификация: втора

⇒ Балообразуване: удвоена оценка от НВО по Български език и литература и Математика; оценките от Свидетелството за основно образование по Информационни технологии и География и икономика

⇒ Какво ще учим? – Сглобяване и ремонт на възли и съединения в металообработващите машини; Заваряване на метали; Работа с технологична документация; Диагностика, хидравлика и пневматика на металообработващите машини; Шлосерски инструменти

⇒ Реализация: Възможност за работа в сферата на машиностроенето, сглобяването и ремонта на машини и съоръжения; Реализация в автомобилостроенето, ремонт на автомобили и металорежещи машини

 

 

 Специалност: Електродомакинска техника

 

⇒ Професия: Електромонтьор

⇒ Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

⇒ Срок на обучение: 5 години
⇒ Степен на образование: средно
⇒ Степен на професионална квалификация: втора

⇒ Балообразуване: удвоена оценка от НВО по Български език и литература и Математика; оценките от Свидетелството за основно образование по Информационни технологии и География и икономика

⇒ Какво ще учим?

 • Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;
 • Ползване на стандартизационни и нормативни документи, на каталози и проспекти;
 • Сервизно обслужване на различна електродомакинска техника;
 • Инсталиране и пускане в експлоатация на различна електродомакинска техника;
 • Консултиране на клиентите относно закупуване, монтаж и експлоатация на електродомакинската техника;
 • Създаване и управление на собствен сервиз за обслужване и ремонт на електродомакинската техника.

 

⇒ Реализация: Специалността  дава на обучаемите необходимите знания и практически умения за работа в областта на инсталирането, поддръжката и ремонта на различни видове електродомакински уреди. 

Завършилите обучението си по тази професия могат да работят в:

 • Сервизи за гаранционно обслужване и ремонт на електродомакинската техника;
 • Фирми, производители или вносители на електродомакинската техника;
 • Магазини за продажба и гаранционно обслужване на електродомакинската техника;
 • Собствен сервиз за обслужване и ремонт на електродомакинската техника.