ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

  На тази страница можете да се запознаете с  Правилата за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в ХІ клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища, списъци на STEM профили и професии и целеви стойности за област Благоевград относно държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални  гимназии, средните и обединените училища за учебната 2022/2023 година.