ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

План - прием 2024/2025 година

Професионална техническа гимназия обявява прием в 8-ми клас за учебната 2024/2025 година

Професия: Електромонтьор

Специалност: Електродомакинска техника без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

Срок на обучение: 5 години;

Степен на професионална квалификация: втора

Балообразуванеудвоена оценка от НВО по Български език и литература и Математика; оценките от Свидетелството за основно образование по Информационни технологии и Физика и астрономия;

Основни знания и умения:

 • инсталиране, поддръжка и ремонт на всички електродомакински уреди;
 • изграждане и ремонт на електрически инсталации;
 • управление и обслужване в енергетиката и електротехниката на машини и съоръжения;
 • Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;

Професионална реализация:

 • електромеханик;
 • електромонтьор;
 • собствена фирма за монтаж и ремонт на всички електродомакински уреди;

Професия: "Техник на електронна техника" 

Специалност: "Промишлена електроника" без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

Срок на обучение: 5 години;

Степен на професионална квалификация: трета

Балообразуванеудвоена оценка от НВО по Български език и литература и Математика; оценките от Свидетелството за основно образование по Информационни технологии и Физика и астрономия;

Основни знания и умения:

 • Материали и градивните елементи в електрониката и тяхното приложение при изграждане на електронни изделия;
 • Устройството и принципа на действие на различните електронни устройства като компютри, телефони и др.;
 • Настройка и управление работата на електронни устройства;
 • Монтаж, ремонт и експлоатация на електронни изделия;
 • Разчитане и използване на електронни схеми и технологични карти за монтаж;

Професионална реализация:

 • специалисти за техническо обслужване и   монтаж във всички предприятия и фирми за производство и експлоатация на   електронни апаратури и съоръжения;
 • Техници за производство, ремонт и поддръжка на електронна апаратура (компютри, телефони, автомобили и др.);
 • собствена фирма за монтаж и ремонт на всички електродомакински уреди;
 • Оператори на машини във високотехнологични производства;

Продължаване на обучението във ВУЗ:

Специалности: "Приложна електронна и компютърна техника", „Индустриална електроника“, „Електроника“ и други.

Професия: "Машинен техник"

Специалност: "Машини и системи с цифрово-програмно

управление" без интензивно и без разширено изучаване на чужд език;

Срок на обучение: 5 години;

Степен на професионална квалификация: трета

Балообразуванеудвоена оценка от НВО по Български език и литература и Математика; оценките от Свидетелството за основно образование по Информационни технологии и Физика и астрономия;

 Основни знания и умения:

 • разработване процесите на обработването на детайли чрез управляващи програми;
 • автоматизирано проектиране и начертаване на детайли с помощта на компютър;
 • задълбочени познания по специализиран софтуер, прилаган при конструкторска и технологична дейност;
 • работа със стандартни документи и чертежи;
 • изпълнение на дейности, свързани с експлоатация и поддръжка на металорежещи машини и системи с ЦПУ;
 • изработване на детайли на металорежещи машини с необходимата точност и качество.

Професионална реализация:

 • в областта на машиностроенето, металообработването, транспорта, металургията, строителството и др.;
 • възможности за частен високодоходен бизнес;
 • поддържане, диагностика, ремонт на машини. 

Изберете нас и  ви гарантираме:

 • Професия след завършване на 12 клас;
 • Провеждане на производствените практики в реална работна среда;
 • Спокойна среда, в която да се обучавате;
 • Професионална реализация веднага след завършване на средното образование;
 • Висока стипендия за всички обучаващи се.

 

Необходими документи за кандидастване:

 1. Заявление до директора,
 2. Оригинала на свидетелството за завършено основно образование;
 3. Медицинско свидетелство за здравословното им състояние;

  Работно време на комисията: от 08:00 – 18:00 часа
  Работно място на комисията – Учителска стая

 

Срок за подаване на заявления:                                      Срок за записване:

I класиране - от 08.07.24.г. до 10.07.24 г.                             I класиране - от 15.07.24 г. до 17.07.24 г.

II класиране - от 15.07.24 г. до 17.07.24 г.                            II класиране - от 22.07.24 г. до 24.07.24 г.

III класиране - от 26.07.24г. до 29.07.24 г.                            III класиране - от 31.07.24 г. до 01.08.24 г.

IV класиране - от 5.08.24г. до 06.08.24г.                             IV класиране - от 08.08.24г. до 09.08.24г.

Прикачени документи

Утвърден план-прием