ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Прием 2021-2022г.

 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ – Машиностроене, металообработване и металургия
 • ПРОФЕСИЯ – „Машинен монтьор“, 
 • СПЕЦИАЛНОСТ – „Металообработващи машини“ – 1 паралелка, 26 ученици
 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ – Машиностроене, металообработване и металургия
 • ПРОФЕСИЯ – „Машинен техник“, 
 • СПЕЦИАЛНОСТ – „Машини и системи с ЦПУ“ – 1 паралелка, 26 ученици

Балообразуващи предмети:

 • Оценките от теста за проверка на възможностите по български език и литература и математика;
 • Оценките по информационни технологии и география и икономика от свидетелство за завършено основно образование.

 Формиране на бала:

 • Удвоената оценка от теста за проверка на възможностите по български език и литература;
 • Удвоената оценка от теста за проверка на възможностите по математика;
 • Оценките от свидетелство за завършено основно образование по информационни технологии и география и икономика.

Необходими документи за записване на приетите ученици в VIII клас:

 1. Свидетелство за основно образование (оригинал);
 2. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар на ученика (оригинал).

 

Информация и справки: тел: 0746 / 3 – 25 – 71    e-mail: mail@ptg-sandanski.com