ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Обучение в електронна среда
Основно меню

Обучение в електронна среда

                             

  Продължава обучението в електронна среда!

 На основание  Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването и Препоръка, изх. № 1161 /26.11.2021 г., на директора на Регионална здравна инспекция – Благоевград и дклад до МОН с изх.№РД-14-459/26.11.2021г. на началника на РУО- гр.Благоевград, се продължава  обучението от разстояние в електронна  до 03.12.2021г., включително, за учениците от  8 ми до 12 клас в Професионална техническа гимназия, тъй като   заболяемостта в Община Сандански  продължава да е твърде висока –  над 750 на 100 000 население.

Прикачени документи

Заповед на МОН №РД-01-991/02.12.2021г. за изм. и доп. на Заповед №РД01-973/26.11.2021
Декларации за съгласие на ученици-тестване Ковид 19 -над 14г.
Декларации за съгласие на ученици- тестване Ковид 19- СОП
Декларации за съгласие на ученици - тестване Ковид 19-под 14г.
Насоки за действия в условията на извънредна епидемична обстановка -Заповед №РД09-4756/30.11.2021
Заповед на МОН-Нови насоки №РД09-4756/30.11.2021г.
Заповед на МОН №РД09-4755/30.11.2021г.
Заповед на МОН №РД09-4666/26.11.2021г. за дейности до отмяна на Заповед №РД-01-890/03.11.2021г., изм. и доп. със Заповед №РД-01-915/09.11.2021г.
Заповед на МЗ №РД-01-973/26.11.2021г. за противоепидемични мерки, считано от01.12.2021г. до 31.03.2021г.
Доклад МОН за ОРЕС, с изх.№РД-14-459/26.11.2021г. за периода от 29.11.2021 до 03.12.2021г.
Предписание РЗИ-Благоевград с изх.№11-61/26.11.2021
Заповед №РД09-4465/17.11.2021г. на МОН за 22.11.2021г.
Доклад МОН за ОРЕС от 15.11.2021 до 19.11.2021г.
Предписание РЗИ-Благоевград с изх.№11-50/12.11.2021
Насоки за действия в условията на извънредна епидемична обстановка -Заповед №РД09-4247/08.11.2021г.
Заповед на МОН №РД09-4247/08.11.2021г. за утвърждаване на насоки за обучение и действие в извънредната епидемична обстанов
Заповед на МОН за обучение в ОРЕС № РД09-4201/05.11.2021
Заповед на директора на ПТГ за ОРЕС от08.11.2021г. до 15.11.2021г.
Доклад МОН за ОРЕС от 08.11.2021 до 12.11.2021г.
Препоръка на РЗИ-Благоевград за 08.11.2021 -12.11.2021г.
Заповед МОН за обучение в ОРЕС на 15.11.2021г.
Заповед на МЗ за въвеждане на временни противоепидемични мерки, считано от 04.11.2021 до 30.11.2021г.
Препоръка на РЗИ-Благоевград за 01.11.2021 -05.11.2021г.
Доклад - МОН - преустановяване на присъствен учебен процес от 01.11.2021 до 05.11.2021г.
Дневен режим
Заповед на директора на ПТГ за преминаване в ОРЕС
Предписание РЗИ-Сандански
Заповед на началника на РУО-гр.Благоевград
Заповед на МОН