ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

 

                      Във връзка със Заповед № РД-09-2462/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, с която се отменя Заповед № РД-09-2408/18.02.2022 г. :

  1. Присъственото обучение в Професионална техническа гимназия  се възстановява, считано от 24.02.2022г. за всички класове и паралелки.
  2. Преминава се към Организацията на учебния ден, приета на Заседание на ПС с протокол №15/04.09.2020г. и утвърдена със Заповед на Директора №366/11.09.2020г., считано от 25.02.2022г.