ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

 

   На основание Препоръка с изх. № 11-45/05.11.2021г. на РЗИ Благоевград поради все още твърде високата заболяваемост от COVID-19 в община Сандански се налага продължаване на обучението от разстояние в електронна среда .

От 08.11.2021  до 15.11.2021 г., включително, всички ученици от 8 до 12 клас в Професионална техническа гимназия  ще продължат обучението си в електронна среда!

За повече информация на страницата ни Обучение в електронна среда!