ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Стартиране на "Ученически практики" 2

 На 13.02.2023 г. стартира ученическата практика на ученици от професия "Машинен техник", специалност "Машини и системи с ЦПУ" в реална работна среда по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики” - фаза 2, във фирмите "ЕС ЕЛ ЕС БЪЛГАРИЯ " ООД и "САНЕЛ" АД. 

Наблюдаващ учител на учениците е г-жа Сийка Трендафилова.