ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

"Ученически практики" 2 - професия "машинен монтьор"

На 13.02.2023 г. стартира ученическата практика на ученици от професия "Машинен монтьор", специалност "Металообработващи машини" в реална работна среда по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики” - фаза 2, във фирмите "ТАСКАТА " ЕООД и "АРОНОВ 87" ЕООД. 

Наблюдаващ учител на учениците е г-жа Сийка Трендафилова.