ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

                                               
   Днес, по инициатива на община Сандански, ученици от ПТГ- Сандански имаха възможността да се запознаят с работата и дейността на Водноелектрическата централа в града!
Специално за Деня на водата, а и за да обогатят своите познания за планетата Земя, учениците  получиха светещ глобус и Сертификат за пазители на един от най-ценните ресурси на планетата Земя – водата!
                                                     22-РИ МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА. ????????????
???? Световният ден на водата ежегодно се отбелязва от ООН от 1993 г. насам. Темата за 2022 г. поставя акцент върху стойността на подземните води и какво означават те за хората.
???? Подземните води са невидими, но въздействието им е видимо навсякъде. Извън погледа ни, под краката ни, подземните води са скрито съкровище, което обогатява живота ни. В най-сухите части на света това може да е единствената вода, която хората имат. Проучването, опазването и устойчивото използване на подземните води е от основно значение за оцеляването и адаптирането към изменението на климата.
????Няколко удивителни факта за водата:
???? Количеството вода на Земята се равнява на 1,5 милиарда кубични километра.
???? Близо 97 % от водата по света е солена, т.е. негодна за пиене.
???? Водата съставлява между 60 и 70 % от човешкото тяло. Тялото на човек с тегло 70 кг съдържа 42 литра вода.
???? Човешките кости съдържат 31 % вода.
???? Човек изпива около 1000 литра вода годишно.
???? Човек може да оцелее до един месец без храна, но без вода - само около седмица.
???? Човек изразходва около 200 литра вода за 5-минутен душ.
???? При пускането на водата в тоалетната се изразходват 8 литра вода. Приблизително същото количество се използва за измиване на зъбите.
???? За производството на 1 кг памук - достатъчен за тениска и чифт джинси, са необходими 10 000 литра вода.
???? Близо 1 милиард души по света са с ограничен достъп до чиста вода.