ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

План - прием в 8-ми клас за учебната 2023/2024 година

Професионална техническа гимназия обявява прием в 8-ми клас за учебната 2023/2024 година по следните специалности:

Професия: Машинен техник

Специалност: Машини и системи с цифрово-програмно

управление с разширено изучаване на чужд език;

Срок на обучение: 5 години;

Степен на професионална квалификация: трета

Балообразуванеудвоена оценка от НВО по Български език и литература и Математика; оценките от Свидетелството за основно образование по Информационни технологии и Физика и астрономия;

 Основни знания и умения:

 • разработване процесите на обработването на детайли чрез управляващи програми;
 • автоматизирано проектиране и начертаване на детайли с помощта на компютър;
 • задълбочени познания по специализиран софтуер, прилаган при конструкторска и технологична дейност;
 • работа със стандартни документи и чертежи;
 • изпълнение на дейности, свързани с експлоатация и поддръжка на металорежещи машини и системи с ЦПУ;
 • изработване на детайли на металорежещи машини с необходимата точност и качество.

Професионална реализация:

 • в областта на машиностроенето, металообработването, транспорта, металургията, строителството и др.;
 • възможности за частен високодоходен бизнес;
 • поддържане, диагностика, ремонт на машини. 

 

Професия: Електротехник

Специалност: Електродомакинска техника без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

Срок на обучение: 5 години;

Степен на професионална квалификация: втора

Балообразуванеудвоена оценка от НВО по Български език и литература и Математика; оценките от Свидетелството за основно образование по Информационни технологии и Физика и астрономия;

Основни знания и умения:

 • инсталиране, поддръжка и ремонт на всички електродомакински уреди;
 • изграждане и ремонт на електрически инсталации;
 • управление и обслужване в енергетиката и електротехниката на машини и съоръжения;
 • Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми;

Професионална реализация:

 • електромеханик;
 • електромонтьор;
 • собствена фирма за монтаж и ремонт на всички електродомакински уреди;

 

Изберете нас и  ви гарантираме:

 • Професия след завършване на 12 клас;
 • Провеждане на производствените практики в реална работна среда;
 • Спокойна среда, в която да се обучавате;
 • Професионална реализация веднага след завършване на средното образование;
 • Висока стипендия за всички обучаващи се.

 

Необходими документи за кандидастване:

 1. Заявление до директора,
 2. Оригинала на свидетелството за завършено основно образование;
 3. Медицинско свидетелство за здравословното им състояние;

Важни дати:

Срок за подаване на заявления:                                      Срок за записване:

I класиране - от 05.07.23.г. до 07.07.23 г.                             I класиране - от 13.07.23 г. до 17.07.23 г.

II класиране - от 13.07.23 г. до 17.07.23 г.                            II класиране - от 20.07.23 г. до 24.07.23 г.

III класиране - от 26.07.23г. до 27.07.23 г.                            III класиране - от 01.08.23 г. до 02.08.23 г.

IV класиране - от 7.08.23г. до 08.08.23г.                              IV класиране - от 11.08.23г. до 14.08.23г.