ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

На 16.11.2021г. , учениците от Професионална техническа гимназия  отбелязаха  деня на толерантността по един нетрадиционен начин, на открито, в парка на града  като раздаваха  маски и   флаери с призив " Опознай различните от теб!"
 
 Защото училището трябва да възпитана в  толерантност ! Защото толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.
    
    Независимо от това къде живеем, каква религия изповядваме, какво увреждане имаме, ние искаме да споделим с другите нашия свят, нашите ценности. Съпричастни и толерантни сме, ако не отблъснем този опит, ако подадем ръка за поздрав и приемем чуждото послание.
 
     Когато говорим за толерантност на едно общество може би е добре първо да се замислим за нашата лична толерантност.
      И ако досега не сме мислили над тези въпроси, може да го направим именно на 16 ноември.
                                             
                                                     Опознай различните от теб!