ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Нормативни документи - 2020/2021г.

Прикачени документи

Актуализация Вътрешни правила за работна заплата – 2020
Годишен-план за дейността на училището – 2020-2021
ЗБУОВТ 2020 -2021
Правилник за вътрешния трудов ред 2020-2021
Дневен режим на учебните часове за учебната 2020/2021 година
Дневен режим на учебните часове – дистанционно обучение
Правилник за дейността на училището – 2020-2021
Форми на обучение за учебната 2020/2021 година
Училищен учебен план -_8 клас – Металообработващи машини-2020-2021 година
Училищен учебен план_- 8 клас – Машини и системи с ЦПУ -2020-2021 година
Училищен учебен план_- 9 – клас Металообработващи машини -2020-2021 година
Училищен учебен план – 10 клас Електродомакинска техника -2020-2021 година
Училищен учебен план -_10 клас – Компютърна техника и технологии -2020-2021 година
Училищен учебен план -_11 клас – Машини и системи с ЦПУ -2020-2021 година
Училищен учебен план -_11 клас – Икономика и мениджмънт -2020-2021 година
Училищен учебен план – 12 – клас – Компютърна техника и технологии
План на методическо обединение – общообразователна подготовка- 2020-2021 година
План на Комисията по превенция и работа за ученици в риск -2020-2021 година
План на методично обединение – класни ръководители – 2020-2021
План-за-контролната-дейност-на-ЗДУД-2020
План-комисия-проекти - 2020
Мерки за повишаване качеството на образованието
План-на-ПТГ тероризъм 2020
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ 2020
ПРОГРАМА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ - 2020
СТРАТЕГИЯТА- 2020-ПТГ
План за квалификационна дейност 2020-20211 (1)
Правила стипендия 2020
2020 ПЛАН Бедствия аварии катастрофи
План за работа при-зимни условия
Актуализирани правила за подбор на персонала